HAGEJORDET LILLEHAMMER

Korte fakta

Adresse Hage Søndre, Søre Ål
Areal 59 leiligheter / 7 rekkehus / ca. 21.500 m2 BRA-S
Arkitekt Lundhagem Arkitekter AS
Eiere Profier AS
Prosjektleder Nils Gunnestad
Megler DNB Eiendom, Lillehammmer
Status I salg / Under bygging

Hagejordet utvikles sentralt i Søre Ål med nær tilknytning til barne og ungdoms- skole, samt eksisterende bydelssenter.

Det blir etablert en ny avkjøringsvei fra Hamarveien inn på området. Tomten er ferdig regulert i et samarbeid mellom Lillehammer kommune og Hagejordet Utvikling AS.

Utbyggingen av Hagejordet vil bestå av boliger i form av rekkehus og leilighetsbygg. Det er planlagt et min antall boliger til ca. 267 boliger i planen, hvorav Hagejordet Utvikling AS har hånd om ca. 262 boliger. I tillegg til disse boligene planlegges en kommunal barnehage på kommunens areal, samt boliger knyttet til andre kommunale formål.

Byggingen av 59 leiligheter og 7 rekkehus på delfelt på B4, ble igangsatt våren 2022 med innflytting sommeren 2024.