HAGEJORDET LILLEHAMMER

Korte fakta

Adresse Hage Søndre, Søre Ål
Areal 59 leiligheter / 7 rekkehus / ca. 21.500 m2 BRA-S
Arkitekt Lundhagem Arkitekter AS
Eiere Profier AS
Prosjektleder Nils Gunnestad
Status I salg

Hagejordet utvikles sentralt i Søre Ål med nær tilknytning til barne og ungdoms- skole , samt eksist bydelssenter.

Det vil bli etablert en ny avkjøringsvei fra Hamarveien inn på området. Tomten er under regulering i et samarbeid med Lillehammer kommune hvor både Hagejordet Utvikling AS og Lillehammer kommune er hjemmelshavere til grunn.

Det forventes en endelig godkjennelse av reguleringsplanen 1. kvartal 2021. Prosjektet vil bestå av boliger i form av rekkehus og leilighetsbygg. Det planlegges et min antall boliger til ca. 267 boliger i planen, hvorav Hagejordet Utvikling AS har hånd om ca. 187 boliger. I tillegg til disse boligene planlegges en kommunal barnehage på kommunens areal, samt boliger knyttet til andre kommunale formål .