Profier kjøper Neptune Properties

Bolig- og eiendomsutvikleren Profier Gruppen AS har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Neptune Properties AS og styrker med dette sin posisjon i Oslo-markedet.

Neptune Properties er en av Oslo-områdets største boligutviklere, og har en rekke store boligprosjekter under utvikling, samt en tomtebank som danner grunnlag for utvikling av ytterligere 2.000 boliger.

Selskapet har siden oppstarten i 2007 utviklet og solgt mer enn 1 200 boliger med en markedsverdi på over 7 milliarder kroner.

«Profier har de siste årene utviklet seg til en betydelig boligutvikler, og har gjennomført et stort antall prosjekter over hele landet. Gjennom kjøpet av Neptune Properties styrker vi nå vår tilstedeværelse i Oslo-området. Neptunes prosjektportefølje er en god match med Profiers egen utviklingsportefølje, og man forventer at Profier vil kunne utnytte de synergier og muligheter som ligger i å samarbeide på tvers av selskapene», sier Profiers hovedeier Bjørn Rune Gjelsten.

Samlet vil Profier Gruppen etter transaksjonen ha rundt 400 000 kvadratmeter under utvikling, fordelt på 75 prosjekter og 5 000 boliger.

God løsning
Neptunes styreleder Ole-Wilhelm Meyer er fornøyd med avtalen som nå er inngått.

«Neptune Properties er en suksesshistorie der vi på få år har inntatt en sterk posisjon i Oslo. Det at en stor og solid aktør som Profier nå kommer inn som eier, er en anerkjennelse av dette. Jeg er sikker på at Profier er en riktig eier for å videreutvikle Neptune», sier Meyer.

Han opplyser at eierne hadde flere strategiske alternativer på blokken, men konkluderte med at et salg til Profier var den beste løsningen.

Tre av dagens eiere – Jon Strand, Lasse Røsnes og Morten Eivindssøn Astrup – har vært med siden selskapet ble etablert. I 2018 kom Usbl inn som største eier i selskapet med 34 prosent av aksjene.

«Usbl har en ambisiøs vekststrategi innenfor boligutvikling i årene som kommer og vi gjør fortløpende vurderinger av hvilke investeringer som vil gi mest verdi for våre medlemmer. Neptune Properties har vært en god investering for oss, men når muligheten til å selge dukket opp konkluderte vi med at et salg kan bidra til å styrke Usbls totale tilbud i tiden som kommer», sier Usbls adm. dir. Johan Bruun.

Beholder Neptune-navnet
Etter overtakelsen planlegger Profier å opprettholde både organisasjonen og Neptune-merkevaren.

«Neptune Properties vil drives videre som et søsterselskap av Profier. Selskapet har på kort tid blitt en industriell aktør i premium-segmentet. Vi ønsker å bidra til en videre utvikling av Neptune og har som målsetning at selskapet skal fortsette å bygge boliger av høy kvalitet i Oslo. Samlet vil vi utgjøre en allsidig boligutvikler med hovedfokus på Stor-Oslo og Bergen», sier daglig leder Lasse Lundhaug i Profier.

Representant for Gjelsten Holding og påtroppende styreleder i Neptune Properties, Ola T. Gjørtz, sier man vil bygge videre på fundamentet dagens eiere har skapt.

«Gjennom kjøpsprosessen har vi fått et solid inntrykk av selskapets ledelse gjennom Anders Gregersen og hans team. Neptune har opparbeidet seg et godt omdømme og har vektlagt bærekraft i kombinasjon med utvikling av ettertraktede boliger rundt kollektivknutepunkt. På den måten har selskapet kombinert sunn forretningsdrift med utvikling som bidrar til å løse Oslos klima- og boligutfordringer. Vi vil bygge videre på dette fundamentet, og er glade for at gründerne Jon Strand og Lasse Røsnes blir med på laget videre», sier Gjørtz.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre pris eller andre detaljer knyttet til transaksjonen. Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Pareto Securities har vært tilrettelegger i Transaksjonen, som er en av de største eiendomstransaksjonene i 2020. «Det er en god industriell logikk i transaksjonen for både kjøper og selger. Neptune har utviklet seg til å bli en av Oslos største boligutviklere og står ovenfor en industrialiseringsfase. Gjennom Profiers oppkjøp av Neptune vil Gjelsten Holding danne en solid industriell aktør i det norske boligmarkedet.», sier Thomas Fjeld i Pareto Securities.

Advokatfirmaene BAHR og Selmer har vært juridiske rådgivere for henholdsvis Selger og Kjøper i transaksjonen.

Kontakt:
Ola T. Gjørtz, påtroppende styreleder i Neptune Properties, telefon 930 33 322
Ole-Wilhelm Meyer, styreleder i Neptune Properties, telefon 908 45 523

Profier utvikler bolig- og handelseiendom over hele Norge. Selskapet har til enhver tid et betydelig antall prosjekter under utvikling og har de senere årene, alene eller sammen med velrenommerte partnere, vært en av landets største boligutviklere. Selskapet har 25 ansatte og er lokalisert i Asker.

Profier Gruppen AS eies av Gjelsten Holding AS (86%), Lundhaug Invest AS (10%) og ansatte (4%).

Neptune Properties ble grunnlagt i 2007 og er i dag en av Oslos største bolig- og eiendomsutviklere. Selskapet har utviklet 1.200 boliger til en markedsverdi på 7 milliarder kroner, og besitter en betydelig tomtebank. Selskapet er lokalisert i Oslo, ledes av Anders Gregersen og har ca. 20 ansatte. Neptune Properties omsatte i 2019 for NOK 187 mill. Neptune Properties er før transaksjonen eiet av Usbl (34 %), og Jon Strand, Lasse Røsnes og Morten Eivindssøn Astrup (hver med 22 %).