Ledige stillingerEN AV NORGES STØRSTE EIENDOMSUTVIKLERE SØKER FLERE MEDARBEIDERE

Prosjektleder

Stillingen medfører ansvar for prosjekter i utvikling og gjennomføringsfase. Arbeidsoppgavene innebærer koordinering av arkitekter og konsulenter, leietagere og entreprenører, oppfølging av offentlige myndigheter samt økonomiansvar for egne prosjekter.

Prosjektlederen må være kreativ i utforming og optimalisering av prosjektene, og ha en utpreget samarbeidsevne overfor interne og eksterne bidragsytere i prosjektene.

Prosjektkoordinator

Dette er en nyopprettet stilling i Profier der vi søker etter en person som kan bidra aktivt i prosjektene med systemarbeid og i kontakten med kunder, entreprenører og offentlige myndigheter.

Stillingen ses på som en spesialressurs i prosjektene og vil blant annet omfatte arbeid og ansvar innenfor områdene:

• Oppfølging av KS og SHA arbeidet på byggeplass

• Oppfølging av entreprenørenes kundekontakt mht tilvalg,
   overlevering og reklamasjonshåndtering

• Tilrettelegging/koordinering ved ferdigstillelse av prosjekter.

Stillingen krever stor grad av systemforståelse og ryddighet samt inngående kjennskap til relevante lover og regler innenfor eiendomsfaget.

Begge stillingene

For begge stillingene søker vi personer som vil satse på en spennende jobb i et kreativt og ekspansivt miljø, og som kan ha:

• Minimum 5 års bransjerelatert erfaring

• Byggteknisk utdannelse ing./siv.ing. eller tilsvarende nivå

• Evne til selvstendighet, kombinert med gode samarbeidsegenskaper

• Fleksibilitet, struktur og stå-på-vilje

 

Søknad med CV innsendes innen 28. april 2017 til Profier AS, Postboks 485, 1373 ASKER, evt. pr. mail merket Prosjektleder eller Prosjektkoordinator til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Geir S. Stenmarck eller Trond Gran på tlf. 66 79 99 00, eller på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.