OM PROFIERForretningsidé

Forretningsidé
Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

Visjon
Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

Mål
Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

Strategi
I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til:

 • at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå
 • at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk
 • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte

Prosjektutvikling

Prosjekter
Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie gjennomført eiendoms-prosjekter med over 650.000 m² handel/ næring og over 7.000 boliger. Profier er alltid på jakt etter nye tomter for utvikling av bolig- og næringseiendommer.

I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell.

Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

Kompetanse
Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på Erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen:

 • prosjektsøk
 • demografi /markedsanalyse
 • idé/konseptutvikling
 • mulighetsavklaring/programmering
 • plan- og byggesak/myndighetssamarbeid
 • prosjektforedling/tilrettelegging
 • kommersiell utvikling og detaljering
 • utleie av næringslokaler
 • prosjektsalg næring og bolig
 • kontrahering og oppfølging/kvalitetskontroll av bygging/gjennomføring
 • prosjektfinansiering- og investering

Samspill

Samspill
Fra vårt brede nettverk av samarbeids-partnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og gjerne lokale, arkitekter og totalentreprenører.

Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer.

Aksjonærer / Selskapsstruktur

Aksjonærer
Gjelsten Holding AS (90%)
Investeringsselskap.
Eier: Bjørn Rune Gjelsten.
www.gjelsten.no

Lundhaug Invest AS (10%)
Investeringsselskap.
Eier: Lasse Lundhaug
Daglig leder i Profier AS

Selskapsstruktur
Profier AS
- synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Profier Eiendom AS - holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

Årsbrosjyre

Les årsbrosjyrene til Profier.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2018/19
2017/18
2016/17
2015
2014
2013